1. hemgjord

  hem`gjord adj. hemgjort ORDLED: hem--gjor-da
  Svensk ordbok
 2. hemtjänst

  hem`tjänst subst. ~en ~er ORDLED: hem--tjänst-en
  Svensk ordbok
 3. hemvård

  hem`vård subst. ~en ORDLED: hem--vård-en
  Svensk ordbok
 4. hemhjälp

  hem`hjälp subst. ~en ~ar ORDLED: hem--hjälp-en
  Svensk ordbok
 5. hembygdsförening

  hem`bygdsförening subst. ~en ~ar ORDLED: hem-bygds--för-en-ing-en
  Svensk ordbok
 6. hemsamarit

  hem`samarit subst. ~en ~er ORDLED: hem--samar-it-en
  Svensk ordbok
 7. hembrännare

  hem`brännare subst. ~n äv. hembrännarn, plur. ~, best. plur. hembrännarna ORDLED: hem--bränn-ar-en
  Svensk ordbok
 8. hemlån

  hem`lån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hem--lån-et
  Svensk ordbok
 9. hembakad

  hem`bakad adj. hembakat ORDLED: hem--bak-ad
  Svensk ordbok
 10. hemlandstoner

  hem`landstoner subst., plur. ORDLED: hem-lands--ton-er
  Svensk ordbok