1. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 2. hemliga tvångsmedel

  hemliga tvångsmedel, samlingsnamn på spaningsmetoder som sker utan den övervakades vetskap.

 3. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 4. obehörig befattning med hemlig uppgift

  obehörig befattning med hemlig uppgift, brott mot rikets säkerhet som innebär att man, utan uppsåt att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift, vilkens uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.
 5. hemligstämpling

  hemligstämpling, anteckning på allmän handling som bl.a. säger att denna är hemlig och som hindrar utlämning av handlingen.

 6. hemligt sällskap

  hemligt sällskap, sammanslutning som kännetecknas av den hemlighetsfullhet som omger dess aktiviteter, ibland även dess medlemskap.
 7. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 8. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 9. hemlig

  hem`lig adj. ~t ORDLED: hem-lig
  Svensk ordbok
 10. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.