1. hemskillnad

  hemskillnad, i äldre lagstiftning första steget i en skilsmässa.
 2. hemskydd

  hemskydd, tidigare kommunal organisation inom totalförsvaret som byggdes upp för att hjälpa och stödja civilbefolkningen i krig.
 3. hemsk

  hemsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. hemskillnad

  hem`skillnad subst. ~en ORDLED: hem--skill-nad-en
  Svensk ordbok
 5. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 6. Ifigenia

  Ifigenia (grekiska Ifigēneia), i grekisk myt dotter till kung Agamemnon och Klytaimnestra.
 7. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 8. fabeldjursserie

  fabeldjursserie är en tecknad serie med talande djur.
 9. buller

  buller är allt oönskat ljud.

 10. kärnvapen

  kärnvapen är bomber, projektiler och robotvapen som använder kärnladdningar.