1. drake

  drake är ett sagodjur som det berättats om över stora delar av världen.
 2. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 3. buller

  buller är allt oönskat ljud.

 4. Francisco de Goya

  Francisco de Goya var en spansk konstnär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 5. Harry Martinson

  Harry Martinson var en svensk författare som fick Nobelpriset 1974, tillsammans med Eyvind Johnson.
 6. modeord

  modeord, ord som vid något tillfälle är speciellt populära och vanliga.
 7. handling

  handling, term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan, också kallad fabel, som utgör ”den röda tråden” i en berättelse, ett drama osv.
 8. hemsk

  hemsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. ultimatum

  ultimatum är ett hotfullt krav som någon ställer på någon annan.
 10. skillingtryck

  skillingtryck kallas små billiga tryckta häften på 8 eller högst 16 sidor som förr i världen såldes billigt på marknader eller av kringvandrande försäljare.