1. viloläge

  viloläge, engelska hibernation, datorfunktion med vilken innehållet i primärminnet (RAM) sparas i sekundärminnet (hårddisk eller SSD-disk) innan datorn stängs av.
 2. dvala

  dvala, tillstånd av inaktivitet med nedsatta livsfunktioner.
 3. hypotermi

  hypotermi, sänkt kroppstemperatur.
 4. cirkannuell rytm

  cirkannuell rytm, årsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 1 år.
 5. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 6. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.
 7. vintervila

  vin`tervila subst. ~n ORDLED: vinter--vil-an
  Svensk ordbok
 8. hibernera

  hiberne´ra verb ~de ~t ORDLED: hibern-er-ar SUBST.: hibernerande; hibernation
  Svensk ordbok
 9. vintersömn

  vin`tersömn subst. ~en ORDLED: vinter--sömn-en
  Svensk ordbok
 10. vinterdvala

  vin`terdvala subst. ~n ORDLED: vinter--dval-an
  Svensk ordbok