1. hibernation

  hibernation, i medicinen: konstgjord sänkning av kroppstemperaturen i syfte att reducera kroppens ämnesomsättning.
 2. hibernation

  hibernation, vinterdvala, dvalliknande tillstånd hos däggdjur som med sänkt kroppstemperatur och ämnesomsättning klarar sig genom vintern, dvs. undgår kyla och födobrist.
 3. vinterdvala

  vinterdvala, detsamma som hibernation.
 4. vintervila

  vintervila, för växter se vinterhärdighet, för djur se hibernation.
 5. estivering

  estivering, att djur uppsöker en mikroklimatiskt gynnsam plats, reducerar vätskeförlust genom inkapsling och ofta inträder i ett dvalliknande tillstånd för att klara svår torka och hetta.
 6. estivation

  estivation, sommardvala, zoologisk term som innebär att djur klarar sig genom perioder av svår torka och hetta genom att uppsöka mikroklimatiskt gynnsamma platser och ofta inträda i ett dvalliknande tillstånd efter att ha reducerat vätskeförlusterna genom någon typ av inkapsling.
 7. vinterhärdighet

  vinterhärdighet, växters förmåga att klara vinterns påfrestningar.
 8. infradiansk rytm

  infradiansk rytm, infradian rytm, en vanligen biologisk rytm med en frekvens av mindre än en svängning per dygn.
 9. diapaus

  diapaus, hos djur en period av avstannad tillväxt och utveckling, vilken nästan alltid innebär att djuret också faller i dvala (inaktivt tillstånd) med sänkt andning och ämnesomsättning.
 10. viloläge

  viloläge, engelska hibernation, datorfunktion med vilken innehållet i primärminnet (RAM) sparas i sekundärminnet (hårddisk eller SSD-disk) innan datorn stängs av.