1. dvala

  dvala, tillstånd av inaktivitet med nedsatta livsfunktioner.
 2. hypotermi

  hypotermi, sänkt kroppstemperatur.
 3. cirkannuell rytm

  cirkannuell rytm, årsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 1 år.
 4. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 5. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.