1. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 2. HIVA

  HIVA, förkortning för hjärtintensivvårdsavdelning; se hjärtinfarktavdelning.
 3. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 4. hiva

  hi`va äv. hy`va verb ~de ~t ORDLED: hiv-ar, hyv-ar SUBST.: hivande, hivning, hyvande, hyvning
  Svensk ordbok
 5. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 6. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 7. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.
 8. aids

  aids är en allvarlig sjukdom som angriper och slår ut kroppens immunsystem.
 9. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 10. genredigering

  genredigering, genomredigering, genteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.