1. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 2. hjälparceller

  hjälparceller, hjälpar-T-celler, helper-celler, engelska helper cells, en speciell form av T-lymfocyter.
 3. Aung San Suu Kyi

  Aung San Suu Kyi, född 1945, burmesisk politiker, dotter till Aung San.

 4. genredigering

  genredigering, genomredigering, genteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 5. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 6. Jonas Gardell

  Gardell, Jonas, född 2 november 1963, författare och scenartist, son till Bertil Gardell.
 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. bromsmedicin

  bromsmedicin, läkemedel som bromsar upp en (obotlig) sjukdoms nedbrytande inverkan på organismen, så att den sjuka till exempel kan leva längre.
 9. inkubationstid

  inkubationstid (se inkubation), den tid som förflyter från det att en individ utsätts för ett skadligt ämne eller ett smittämne tills sjukdomen bryter ut.
 10. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).