1. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).
 2. The Hives

  The Hives, rockgrupp bildad 1993 i Fagersta med sångaren ”Howlin’ Pelle” (Per) Almqvist ( född 1979) som frontfigur.
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 4. Kofi Annan

  Annan, Kofi, 1938–2018, ghanansk diplomat, FN:s generalsekreterare 1997–2006.

 5. sex- och samlevnadsundervisning

  sex- och samlevnadsundervisning, ämnesövergripande kunskapsområde i skolundervisningen.
 6. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 7. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.
 8. Grammis

  Grammis, svenskt musikpris, motsvarighet till Grammy, utdelat årligen 1969–72 och sedan 1987 av IFPI i Sverige.

 9. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.
 10. UNDP

  UNDP är en organisation inom FN som arbetar för att samordna bistånd till utvecklingsländer.