1. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 2. sex- och samlevnadsundervisning

  sex- och samlevnadsundervisning, ämnesövergripande kunskapsområde i skolundervisningen.
 3. smitta

  smitta, spridning av ett smittämne från en individ till en annan.

 4. smittskyddslagen

  smittskyddslagen är en lag som talar om hur sjukvården, samhället och enskilda personer ska göra för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar.
 5. sexuellt överförbara sjukdomar

  sexuellt överförbara sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner, engelska sexually transmitted diseases, STD, sexually transmitted infections, STI, dels könssjukdomar (veneriska sjukdomar, genitala infektioner), dels också sådana sjukdomar där symtomen inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs vid sexuella kontakter.

 6. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.
 7. The Hives

  The Hives, rockgrupp bildad 1993 i Fagersta med sångaren ”Howlin’ Pelle” (Per) Almqvist ( född 1979) som frontfigur.
 8. humant immunbristvirus

  humant immunbristvirus, virus som orsakar aids hos människa, se HIV.
 9. mykoplasma

  mykoplasma, Mycoplasma, ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg.
 10. immundefekt

  immundefekt, immunbrist, immunsvaghet, mer eller mindre omfattande försvagande störning av immunsystemets funktioner.