1. HIV

  HIV el. hiv [håive´ el. hi´v] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. Kofi Annan

  Annan, Kofi, 1938–2018, ghanansk diplomat, FN:s generalsekreterare 1997–2006.

 3. Jonas Gardell

  Gardell, Jonas, född 2 november 1963, författare och scenartist, son till Bertil Gardell.
 4. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 5. blodsmitta

  blodsmitta, sammanfattande benämning på infektioner av sådana smittämnen som överförs via blod, blodprodukter eller andra blodblandade kroppsvätskor eller vävnadsprover.
 6. Marquesasöarna

  Marquesasöarna, franska Îles Marquises, ögrupp i Franska Polynesien; 1 274 km 2; 8 600 invånare (2010).
 7. kammarflimmer

  kammarflimmer, ventrikelflimmer, hjärtrytmrubbning som beror på en helt oorganiserad elektrisk aktivering av hjärtats kammare.

 8. UNDP

  UNDP är en organisation inom FN som arbetar för att samordna bistånd till utvecklingsländer.
 9. Johan Carlson

  Carlson, Johan, född 1954, läkare och ämbetsman, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten 2014–21.

 10. adenovirus

  adenovirus, Adenoviridae, familj virus som omfattar en grupp (Mastadenovirus) som infekterar människa och andra däggdjur och en grupp (Aviadenovirus) som infekterar fåglar.