1. test

  test, annan benämning, särskilt allmänt språkbruk, på medicinska analysprocedurer som utförs på blodprov m.m., t.ex. HIV-test.
 2. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 3. donator

  donator, den som donerar något, givare, inom medicinen person som donerar någonting från sin egen kropp.
 4. smittskyddslagen

  smittskyddslagen är en lag som talar om hur sjukvården, samhället och enskilda personer ska göra för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar.
 5. Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten, Solna och Östersund, myndighet bildad 2014 med uppgift att verka för god folkhälsa.
 6. SIV

  SIV, simian immunodeficiency virus, grupp lentivirus i familjen retrovirus.
 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 10. Françoise Barré-Sinoussi

  Barré-Sinoussi, Françoise, född 1947, fransk virolog, professor och avdelningschef vid Institut Pasteur, Paris.