1. immundefekt

  immundefekt, immunbrist, immunsvaghet, mer eller mindre omfattande försvagande störning av immunsystemets funktioner.
 2. humant immunbristvirus

  humant immunbristvirus, virus som orsakar aids hos människa, se HIV.
 3. Noaks Ark–Röda korset

  Noaks Ark–Röda korset, stiftelse grundad 1987, som arbetar för att hejda spridningen av HIV och begränsa aidsepidemin och dess negativa konsekvenser för individer, grupper och samhälle.
 4. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 5. smittskyddslagen

  smittskyddslagen är en lag som talar om hur sjukvården, samhället och enskilda personer ska göra för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar.
 6. HIV

  HIV el. hiv [håive´ el. hi´v] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. immunsuppression

  immunsuppression, immunhämning, nedsättning av immunsystemets funktion som följd av medicinsk behandling med immunsuppressiva läkemedel eller med strålning.
 8. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 9. lentivirus

  lentivirus, grupp virus i familjen retrovirus.
 10. ARC

  ARC, aids related complex, inom sjukvården benämning på den sjukdomsbild hos en HIV-infekterad person som föregår diagnosen aids.