1. smittskyddslagen

  smittskyddslagen är en lag som talar om hur sjukvården, samhället och enskilda personer ska göra för att skydda människor mot smittsamma sjukdomar.
 2. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 3. humant immunbristvirus

  humant immunbristvirus, virus som orsakar aids hos människa, se HIV.
 4. mikrobicid

  mikrobicid, substans som har förmågan att döda mikroorganismer (mikrober), även produkt som innehåller sådan substans.
 5. visna

  visna, sjukdom hos får orsakat av ett virus i undergruppen lentivirus (långsamma virus) i familjen retrovirus.
 6. fosterskada

  fosterskada, inverkan som ger en bestående skada på utvecklingen hos ett foster (eller ett embryo).
 7. adenovirus

  adenovirus, Adenoviridae, familj virus som omfattar en grupp (Mastadenovirus) som infekterar människa och andra däggdjur och en grupp (Aviadenovirus) som infekterar fåglar.

 8. Kenya

  Kenya, stat i östra Afrika.

 9. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 10. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.