1. hjälpas åt

  hjälpas å´t verb hjälptes hjälpts ORDLED: hjälp-as
  Svensk ordbok
 2. pliktkänsla

  plik`tkänsla subst. ~n ORDLED: plikt--kän-slan
  Svensk ordbok
 3. hjälpa

  hjäl`pa verb hjälpte hjälpt, pres. hjälper ORDLED: hjälp-er SUBST.: hjälpande (till 1); hjälp (till 1)
  Svensk ordbok
 4. ynkedom

  ynk`edom subst. ~en ~ar ORDLED: ynke-dom-en
  Svensk ordbok
 5. egennytta

  e`gennytta subst. ~n ORDLED: egen--nytt-an
  Svensk ordbok
 6. hotelse

  ho`telse subst. ~n ~r ORDLED: hot-els-en
  Svensk ordbok
 7. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 8. samarit

  samari´t subst. ~en ~er ORDLED: samar-it-en
  Svensk ordbok
 9. uppoffring

  upp`offring subst. ~en ~ar ORDLED: upp--offr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. bouppteckning

  bo`uppteckning subst. ~en ~ar ORDLED: bo--upp-teckn-ing-en
  Svensk ordbok