1. rotunda

  rotunda cylindrisk byggnad eller sal, ofta kupoltäckt.
 2. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.
 3. ABS-broms

  ABS-broms, låsningsfri broms på bil eller annat fordon.
 4. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 5. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 6. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 7. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.

 8. hjula

  hju`la verb ~de ~t ORDLED: hjul-ar SUBST.: hjulande, hjulning
  Svensk ordbok
 9. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok
 10. kugghjul

  kugghjul, huvudkomponent i kuggväxel.