1. vagn

  vagn, i strikt betydelse ett hjulfordon med två axlar och mer än två hjul; vagnen kopplas till någon form av drivanordning, t.ex. dragdjur, traktor eller bil.
 2. löt

  löt, bågformigt virkesstycke avsett att tillsammans med flera liknande bilda en hel ring, t.ex. ett hjul.
 3. Ford

  Ford ®, det dominerande märket för bilar producerade av amerikanska Ford Motor Company och dess dotterföretag i andra länder.
 4. rotel

  rotel, organisationsenhet i den offentliga förvaltningen, främst inom polisväsendet, t.ex. våldsrotel och narkotikarotel.
 5. camber

  camber, hjullutning , benämning på hjulens lutning i förhållande till lodlinjen.
 6. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.
 7. Transsibiriska järnvägen

  Transsibiriska järnvägen, rysk järnvägslinje mellan Moskva och Vladivostok som utmed sin längd av cirka 9 300 km passerar sju tidszoner.
 8. skateboard

  skateboard, rullbräda, platta (75–80 cm lång, 20–25 cm bred) med fyra hjul som styrs genom att åkaren förskjuter kroppstyngden.

 9. rodeo

  rodeo, tävlingar och uppvisningar som från omkring 1850 utvecklats ur cowboyens arbete med hästar och boskap i norra Mexiko och västra USA.

 10. Curiosity

  Curiosity, amerikansk rymdsond som landade på Mars 2012.