1. Jaguar

  Jaguar ®, brittiskt bilmärke som tillverkas i Coventry av Jaguar Cars, som sedan 2008 ingår i indiska Tata Motors.
 2. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 3. tjuvbroms

  tjuvbroms, okontrollerad oavsiktlig bromsning på ett järnvägsfordon, som uppstår på grund av tekniskt fel.
 4. chassi

  chassi, underrede eller bärande ram.
 5. roll

  roll, ursprungligen den pappersrulle på vilken en enskild skådespelares del av texten i en föreställning var skriven; numera den fiktiva person, som skådespelaren föreställer på scen, i film etc.
 6. tralla

  tralla, lätt järnvägsfordon med tre eller fyra hjul utan egen framdrivningsanordning.
 7. bromssträcka

  bromssträcka, den sträcka som ett fordon förflyttas medan det bromsas av föraren (eller automatiskt, t.ex. av den katastrofbroms som utlöses på ett släpfordon om det lossnar från dragfordonet under färd).
 8. kärra

  kärra, vagn med en axel och två hjul för lättare transporter, i Sverige främst brukad norr om fäbodgränsen.
 9. bromssläde

  bromssläde, järnvägsteknisk anordning bestående av två parallella bromsskor, förbundna med varandra via en tvärslå.
 10. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).