1. noria

  noria, vattenhjul som lyfter strömmande vatten med hjälp av dess egen kraft via skovlar fästa kring hjulets omkrets.
 2. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).
 3. bönekvarn

  bönekvarn, oegentlig benämning på vad de tibetanska buddhisterna kallar ”juveldharmas hjul” (med anspelning på ”lärans hjul”, som buddhan Shakyamuni satte i rörelse med sin Benarespredikan; det är då ej fråga om bön), ett redskap som används för att vinna andliga förtjänster.
 4. ackermannstyrning

  ackermannstyrning, en renodlad metod att vinkla ut de styrande hjulen (ursprungligen framhjulen) på ett fyrhjuligt fordon olika mycket på ett sådant sätt att hjulen vid kurvkörning följer cirklar kring ett gemensamt centrum, varvid påtvingad sidoglidning undviks.
 5. hjuldjur

  hjuldjur, Rotatoria, Rotifera, stam små djur, vanligen mellan 0,4 och 1 mm långa, några få 2 mm.
 6. amfibieflygplan

  amfibieflygplan, flygplan som kan starta och landa på både land och vatten.
 7. differentialväxel

  differentialväxel, i fordonssammanhang en speciell typ av mekanism eller kuggväxel, som vanligen tillsammans med slutväxeln är hopbyggd till en enhet på bilens drivaxel.
 8. beslag

  beslag är en typ av metallföremål som används vid konstruktion eller dekoration.

 9. rotunda

  rotunda cylindrisk byggnad eller sal, ofta kupoltäckt.
 10. löt

  löt, bågformigt virkesstycke avsett att tillsammans med flera liknande bilda en hel ring, t.ex. ett hjul.