1. rullskridskor

  rullskridskor har hjul i stället för medar som vanliga skridskor.
 2. bandsåg

  bandsåg är en motordriven såg med ett snurrande sågband. 

 3. Robert Jordan

  Robert Jordan var en amerikansk författare.
 4. eker

  eker är en stav, ett rör eller en tråd som går från mitten (navet) på ett hjul ut till den ring (fälgen) där däcket sitter.
 5. bandvagn

  bandvagn är ett motorfordon som drivs med band i stället för hjul och kan ta sig fram i besvärlig terräng utan vägar.
 6. nav

  nav är centrum (mittdelen) på ett hjul.
 7. rullstol

  rullstol är ett hjälpmedel som man kan använda för att förflytta sig om man är rörelsehindrad.

 8. skidsport

  skidsport är idrott som utövas på snö med skidor eller brädor.
 9. friktion

  friktion kallas det motstånd mot glidning som finns mellan två ytor som har kontakt med varandra.

 10. metallsporre

  metallsporre är ett verktyg som används för att göra markeringar på textilier.