1. kraft

  kraft är en påverkan som kan förändra ett föremåls hastighet eller form.

 2. kedja

  kedja är ett böjligt metallband som består av flera hopsatta mindre delar som kallas länkar.
 3. transportmedel

  transportmedel använder man för att förflytta saker och personer på land, på vatten eller i luften.
 4. amfibiefordon

  amfibiefordon är ett motorfordon, civilt eller militärt, som kan ta sig fram både på land och i vatten.
 5. stridsfordon

  stridsfordon är motorfordon som används i krigföring på marken.
 6. hjulångare

  hjulångare är en båt som drivs av en ångmaskin och skovelhjul.
 7. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci var en italiensk konstnär och vetenskapsman som levde under renässansen i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.