1. Hjularöd

  Hjularöd, gods i Harlösa socken, Eslövs kommun, Skåne (Skåne län).
 2. hjul

  hjul, enkel maskin med två distinkta användningsområden: som vagnshjul och som element i maskiner (t.ex. kugghjul, svänghjul).
 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 4. stegel och hjul

  stegel och hjul, stegling, straff som bestod däri att en halshuggen brottslings huvud och eventuellt högra hand efter avrättningen spikades upp på en påle, ett stegel, och hans kropp lades hel eller fyrdelad på ett respektive fyra hjul, vilka gjordes fast liggande på en respektive fyra lodrätt stående pålar.
 5. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 6. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 7. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 8. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 9. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.
 10. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.