1. motorcykel

  motorcykel, motorfordon med två eller tre hjul.
 2. rotunda

  rotunda cylindrisk byggnad eller sal, ofta kupoltäckt.
 3. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.
 4. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 5. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 6. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.

 7. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 8. hjula

  hju`la verb ~de ~t ORDLED: hjul-ar SUBST.: hjulande, hjulning
  Svensk ordbok
 9. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok
 10. Ixion

  Ixion, i grekisk myt kung över lapitherna i Thessalien.