1. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 2. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.
 3. skateboard

  skateboard, rullbräda, platta (75–80 cm lång, 20–25 cm bred) med fyra hjul som styrs genom att åkaren förskjuter kroppstyngden.

 4. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.
 5. mekaniskt ur

  mekaniskt ur, ur som har lod eller fjäder som drivkälla och ett löpverk som överför rörelse till ett gångsystem där hjulen släpps fram stegvis och rörelsen regleras av ett svängande system.
 6. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 7. skottkärra

  skottkärra, liten kärra med ett eller två hjul och skalmar, avsedd att skjutas fram för hand.
 8. skovelhjul

  skovelhjul, hjul med skovlar, t.ex. pumphjul, kompressorhjul och turbinhjul samt de hjul som användes för drivning av hjulångare.
 9. humanoid

  humanoid, humanoid robot, människoliknande servicerobot för nytta eller nöje, programmerad att självständigt utföra ett arbete.
 10. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.