1. fyrhjuling

  fyrhjuling, terrängmotorfordon med fyra hjul.
 2. konstruktivism

  konstruktivism, rysk teaterströmning som anknöt till konstruktivismen inom bildkonsten (se konstruktivism, konstriktning), särskilt till Tatlins abstrakta, arkitektoniskt uppbyggda metallskulpturer, inspirerade av den samtida industrins maskinpark.
 3. stilart

  stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen.
 4. humanoid

  humanoid, humanoid robot, människoliknande servicerobot för nytta eller nöje, programmerad att självständigt utföra ett arbete.
 5. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.
 6. spår

  spår, anläggning för trafik på räls.
 7. rollator

  rollator, gånghjälpmedel som har två eller flera hjul och som skjuts framåt med händerna.
 8. orbita

  orbita, anatomisk term: ögonhåla (i ansiktsskelettet).
 9. solkors

  solkors, solhjul , hjulkors, cirkelkors som fungerar som solsymbol.
 10. moped

  moped, ursprungligen benämning på en enkel motorcykel som i sin allra enklaste form bestod av en vanlig cykel med påhängd liten förbränningsmotor.