1. skovelhjul

  skovelhjul, hjul med skovlar, t.ex. pumphjul, kompressorhjul och turbinhjul samt de hjul som användes för drivning av hjulångare.
 2. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.
 3. klocka

  klocka är en vardaglig benämning på det som egentligen heter ur.
 4. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 5. doning

  doning, inom skogsbruket benämning på olika typer av fordon på två eller flera medar.
 6. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.
 7. chakra

  chakra, inom hinduismen och buddhismen ett slags livsenergicentrum i människans kropp.
 8. servostyrning

  servostyrning, styrsystem för fordon där styrkraft till styrorganen (hjul eller roder) helt eller delvis erhålls från en servomotor som får sin energi från fordonets drivmotor.
 9. rollator

  rollator, gånghjälpmedel som har två eller flera hjul och som skjuts framåt med händerna.
 10. stegling

  stegling, äldre straff, se stegel och hjul.