1. hjuldjur

  hjuldjur, Rotatoria, Rotifera, stam små djur, vanligen mellan 0,4 och 1 mm långa, några få 2 mm.
 2. släpvagn

  släpvagn, släpfordon på hjul eller band.
 3. löt

  löt, bågformigt virkesstycke avsett att tillsammans med flera liknande bilda en hel ring, t.ex. ett hjul.
 4. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).
 5. flygel

  flygel, sidoparti; den del av en bilkaross som är placerad över hjulen.
 6. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 7. svarvning

  svarvning, metod för skärande bearbetning, där ett spånavskiljande verktyg formar ett roterande arbetsstycke i en svarv.
 8. ottomotor

  ottomotor är en förbränningsmotor som oftast använder bensin som bränsle.
 9. sparkcykel

  sparkcykel, kickboard, kickbike, fordon med två eller tre hjul, fotplatta att stå på samt styre.

 10. skivhjul

  skivhjul, hjul utan ekrar e.d. men med en sammanhängande förbindelse mellan nav och hjulperiferi, t.ex. järnvägshjul och speciella tävlingscykelhjul.