1. kugghjul

  kugghjul, huvudkomponent i kuggväxel.
 2. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.

 3. bönekvarn

  bönekvarn, oegentlig benämning på vad de tibetanska buddhisterna kallar ”juveldharmas hjul” (med anspelning på ”lärans hjul”, som buddhan Shakyamuni satte i rörelse med sin Benarespredikan; det är då ej fråga om bön), ett redskap som används för att vinna andliga förtjänster.
 4. roll

  roll sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en social position eller uppgift.
 5. motorcykel

  motorcykel, motorfordon med två eller tre hjul.
 6. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.

 7. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.

 8. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 9. skovelhjul

  skovelhjul, hjul med skovlar, t.ex. pumphjul, kompressorhjul och turbinhjul samt de hjul som användes för drivning av hjulångare.
 10. fonologi

  fonologi, vetenskapen om språkens ljudstruktur.