1. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).
 2. flygel

  flygel, sidoparti; den del av en bilkaross som är placerad över hjulen.
 3. kvarn

  kvarn, anordning för sönderdelning av ämnen till fina partiklar, speciellt i betydelsen anläggning för malning av spannmål.
 4. svarvning

  svarvning, metod för skärande bearbetning, där ett spånavskiljande verktyg formar ett roterande arbetsstycke i en svarv.
 5. sparkcykel

  sparkcykel, kickboard, kickbike, fordon med två eller tre hjul, fotplatta att stå på samt styre.

 6. skivhjul

  skivhjul, hjul utan ekrar e.d. men med en sammanhängande förbindelse mellan nav och hjulperiferi, t.ex. järnvägshjul och speciella tävlingscykelhjul.
 7. hjulupphängning

  hjulupphängning, det system av länkarmar, leder, fjädrar och dämpare som förbinder ett fordons hjul med fordonets chassi och överför krafter mellan fordon och mark vertikalt, i fordonets längdriktning (driv- och bromskrafter) och i sidled.
 8. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 9. boggi

  boggi, typ av hjulupphängning med flera axlar som förekommer i olika utföranden för rälsgående fordon respektive landsvägsfordon.
 10. formelracing

  formelracing, tävlingar på asfalterade banor med ensitsiga bilar med friliggande hjul och i övrigt konstruerade enligt FIA:s bestämmelser.