1. hjula

  hju`la verb ~de ~t ORDLED: hjul-ar SUBST.: hjulande, hjulning
  Svensk ordbok
 2. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok
 3. framhjul

  fram`hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fram--hjul-et
  Svensk ordbok
 4. snäckhjul

  snäck`hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: snäck--hjul-et
  Svensk ordbok
 5. hjulnav

  hju`lnav subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul--nav-et
  Svensk ordbok
 6. frihjul

  fri`hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fri--hjul-et
  Svensk ordbok
 7. svänghjul

  sväng`hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sväng--hjul-et
  Svensk ordbok
 8. fyrhjulsdriven

  fy`rhjulsdriven adj. fyrhjulsdrivet fyrhjulsdrivna ORDLED: fyr-hjuls--driv-en
  Svensk ordbok
 9. landningshjul

  lan`dningshjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: land-nings--hjul-et
  Svensk ordbok
 10. trehjuling

  tre`hjuling subst. ~en ~ar ORDLED: tre--hjul-ing-en
  Svensk ordbok