1. hjulupphängning

  hju`lupphängning subst. ~en ~ar ORDLED: hjul--upp-häng-ning-en
  Svensk ordbok
 2. drivhjul

  dri`vhjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: driv--hjul-et
  Svensk ordbok
 3. kugghjul

  kugg`hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kugg--hjul-et
  Svensk ordbok
 4. tallrikshjul

  tall`rikshjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tallr-iks--hjul-et
  Svensk ordbok
 5. kedjehjul

  kedjehjul [çä`d- el. çe`d-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kedje--hjul-et
  Svensk ordbok
 6. tandhjul

  tan`dhjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tand--hjul-et
  Svensk ordbok
 7. tramphjul

  tram`phjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tramp--hjul-et
  Svensk ordbok
 8. lyckohjul

  lyck`ohjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lycko--hjul-et
  Svensk ordbok
 9. hjultryck

  hju`ltryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul--tryck-et
  Svensk ordbok
 10. tvåhjuling

  två`hjuling subst. ~en ~ar ORDLED: två--hjul-ing-en
  Svensk ordbok