1. navkapsel

  na`vkapsel subst. ~n navkapslar ORDLED: nav--kapsl-ar
  Svensk ordbok
 2. inlineskridsko

  inlineskridsko [in`lajn-] subst. ~n ~r ORDLED: in-line--skrid-skon
  Svensk ordbok
 3. cykloid

  cykloi´d subst. ~en ~er ORDLED: cyklo-id-en
  Svensk ordbok
 4. linskiva

  li`nskiva subst. ~n linskivor ORDLED: lin--skiv-an
  Svensk ordbok
 5. drivkedja

  dri`vkedja subst. ~n drivkedjor ORDLED: driv--kedj-an
  Svensk ordbok
 6. flyttbar

  flytt`bar adj. ~t ORDLED: flytt-bar
  Svensk ordbok
 7. banddriven

  ban`ddriven adj. banddrivet banddrivna ORDLED: band--driv-en
  Svensk ordbok
 8. noshjul

  no`shjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nos--hjul-et
  Svensk ordbok
 9. rullbord

  rull`bord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rull--bord-et
  Svensk ordbok
 10. balanshjul

  balanshjul [-aŋ`s- el. -an`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bal-ans--hjul-et
  Svensk ordbok