1. Gustav Hedenvind-Eriksson

  Hedenvind-Eriksson, Gustav, 1880–1967, författare.
 2. underfallshjul

  underfallshjul, typ av vertikalt vattenhjul, där vattnet träffar skovlarna i hjulets undre periferi.
 3. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 4. långrock

  långrock, typ av spinnrock där hjulet drivs för hand.
 5. hjulrock

  hjulrock, typ av spinnrock där hjulet drivs för hand, se spinning.
 6. bomullsrock

  bomullsrock, typ av spinnrock där hjulet drivs för hand, se spinning.
 7. högrock

  högrock, spinnrock med spindel och vingdon placerade ovanför hjulet.
 8. styrspindel

  styrspindel, vid ett styrande fordonshjul den styrda axeltapp som geometriskt sammanfaller med hjulets rotationsaxel och vanligen styrs av länkarmar.
 9. slang

  slang, en av huvudkomponenterna i det ursprungliga pneumatiska hjulet.
 10. planhjulsväxel

  planhjulsväxel, konisk kuggväxel för skärande axlar, där det ena hjulet är ett planhjul, som har kuggarna i planet vinkelrätt mot hjulens rotationsaxel (i ändytan av en cylinder).