1. käpp

  käpp subst. ~en ~ar ORDLED: käpp-en
  Svensk ordbok
 2. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok
 3. flyga

  fly`ga verb flög flugit flugen flugna, pres. flyger ORDLED: flyg-er SUBST.: flygande, flygning; 2flykt (till 1)
  Svensk ordbok
 4. vagn

  vagn [vaŋ´n] subst. ~en ~ar ORDLED: vagn-en
  Svensk ordbok
 5. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok