1. horo

  horo folkdans, se hora.
 2. ad hominem

  ad hominem, ’till människan’.
 3. Amonhotep

  Amonhotep, egyptiska kungar, se Amenhotep.
 4. Amenhotep IV

  Amenhotep IV, Amenofis IV, forn­egyptisk kung, se Akhenaton.
 5. Saigon

  Saigon, till 1976 namn på Hô Chi Minh-staden i Vietnam.
 6. Bose–Einstein-kondensat

  Bose–Einstein-kondensat, Bosekondensat, tillstånd i viss typ av materia i vilket de ingående partiklarna förlorar sin individualitet och i stället får ett helt samordnat beteende, t.ex. utan inbördes hastighet.
 7. hotar

  hotar (sanskrit), vedisk offerpräst i det forntida Indien.
 8. hexylenglykol

  hexylenglykol, hexaetylenglykol, HO(CH 2) 6OH, 1,6-hexandiol, kristallint och vattenlösligt ämne som bl.a. används vid framställning av nylon, polyester och polyuretan.
 9. holmium

  holmium, metalliskt grundämne tillhörande lantaniderna i periodiska systemets grupp 3 (III A), sällsynta jordartsmetaller; kemiskt tecken Ho.
 10. He Xinyin

  He Xinyin (ursprungligen Liang Ruyuan), 1517–79, konfuciansk tänkare i Kina.