1. Amenhotep II

  Amenhotep II, Amenofis II, forn­egyptisk kung; regerade ca 1427–ca 1401 f.Kr.
 2. Lê Duan

  Lê Duan , 1908–86, vietnamesisk politiker.
 3. hola penningar

  hola penningar, silvermynt i valören 1 penning (mera sällsynt i valören ½ penning) slagna som brakteater, dvs. skåliga (håla, hola) på frånsidan.
 4. fosfonomyrsyra

  fosfonomyrsyra , ämne med formeln (HO) 2P(O)COOH, som förekommer i form av trinatriumsalt.
 5. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 6. munda

  munda, i vid mening namnet på de cirka 8 miljoner mundaspråkstalande i de indiska delstaterna Bihar, Odisha (Orissa), Madhya Pradesh och Västbengalen.
 7. Handikappombudsmannen

  Handikappombudsmannen, HO, 1994–2008 myndighet som bevakade rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättningar.
 8. Kim Jong Un

  Kim Jong Un, Kim Chŏngŭn, född 1983 eller 1984, nordkoreansk politiker, de facto statschef sedan 2011; son till Kim Jong Il.

 9. Hogdal

  Hogdal, f.d. församling i Strömstads kommun, Bohuslän (Västra Götalands län).
 10. David Halberstam

  Halberstam, David, 1934–2007, amerikansk journalist och författare.