1. burfåglar

  burfåglar, hobbyfåglar, sällskapsfåglar, fåglar som hålls i burar eller voljärer som sällskap och hobby.
 2. scrapbooking

  scrapbooking, hobby där utövarna med större eller mindre konstfärdighet dokumenterar (främst privata) händelser i album genom montage av foton, text och urklipp samt rikliga utsmyckningar av papper, plast, läder, tyg eller annat material.
 3. växelringning

  växelringning, engelska change ringing, traditionell och raffinerad klockringningsteknik som sedan 1400-talet utvecklats i England.
 4. klämma

  klämma används för att pressa ihop föremål. 

 5. sömnad

  sömnad är ett sätt att använda nål och tråd för att sätta ihop eller dekorera textila material.
 6. Adolf Fredrik

  Adolf Fredrik var kung av Sverige 1751–1771.
 7. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 8. amatörfilm

  amatörfilm, film framställd av icke-professionella filmare som hobby eller fritidsverksamhet.
 9. bokbinderi

  bokbinderi, hopsättning av enstaka blad eller tryckta och vikta ark samt montering av pärmar och rygg till en bok.
 10. Jan Jangö

  Jangö, Jan, 1921–2007, förläggare och författare av hobbylitteratur.