1. trolleri

  trolleri, magi, illusionskonst, underhållning där en trollkonstnär (även kallad magiker eller illusionist) utför trick som för publiken verkar omöjliga.
 2. vinprovning

  vinprovning, att genom sensorisk bedömning (jämför sensorisk analys) avgöra viners kvalitet och utveckling.
 3. Pär Lundqvist

  Lundqvist, Pär, född 1937, fotograf.
 4. fågelskådning

  fågelskådning, identifiering och studier av fåglar i naturen.
 5. amatörastronomi

  amatörastronomi kallas det när man studerar rymden och himlakropparna som hobby och inte har det till yrke.
 6. Fritiden

  Fritiden, en idéutställning i Ystad sommaren 1936, arrangerad av staden i samarbete med en rad riksorganisationer.
 7. Peter Griess

  Griess, Johann Peter, 1829–88, tysk kemist, från 1862 verksam vid ett bryggeri i Burton-on-Trent i England, där han som hobby bedrev organisk-kemisk forskning.
 8. modelljärnväg

  modelljärnväg, järnväg i miniatyr, från början (1800-talets slut) avsedd som mekanisk leksak för barn men sedan 1950-talet i allt högre grad en seriös hobby för vuxna.
 9. James Nasmyth

  Nasmyth, James, 1808–90, brittisk ingenjör, främst känd som uppfinnare av ånghammaren.
 10. fritidsledare

  fritidsledare, person som planerar, organiserar och leder fritidsverksamhet för ungdomar, äldre och handikappade.