1. botanist

  botanis´t subst. ~en ~er ORDLED: bot-an-ist-en
  Svensk ordbok
 2. diskofil

  diskofi´l subst. ~en ~er ORDLED: disko-fil-en
  Svensk ordbok
 3. biodlare

  bi`odlare subst. ~n äv. biodlarn, plur. ~, best. plur. biodlarna ORDLED: bi--odl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. filateli

  filateli´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: fil-atel-in
  Svensk ordbok
 5. entusiast

  entusias´t [aŋ- el. en-] subst. ~en ~er ORDLED: entusi-ast-en
  Svensk ordbok
 6. levebröd

  le`vebröd subst. ~et ORDLED: leve--bröd-et
  Svensk ordbok
 7. slöjd

  slöjd subst. ~en ~er ORDLED: slöjd-en
  Svensk ordbok
 8. jazz

  jazz [jas´] subst. ~en ORDLED: jazz-en
  Svensk ordbok
 9. seglare

  se`glare subst. ~n äv. seglarn, plur. ~, best. plur. seglarna ORDLED: segl-ar-en
  Svensk ordbok
 10. samlare

  sam`lare subst. ~n äv. samlarn, plur. ~, best. plur. samlarna ORDLED: saml-ar-en
  Svensk ordbok