1. jägare

  jä`gare subst. ~n äv. jägarn, plur. ~, best. plur. jägarna ORDLED: jäg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. nedlägga

  ne`dlägga verb nedlade nedlagt, pres. nedlägger el. ne`rlägga nerlade nerlagt, pres. nerlägger ORDLED: ned--lägg-er, ner--lägg-er SUBST.: nedläggande, nedläggning, nerläggande, nerläggning; nedläggelse (till 3), nerläggelse (till 3)
  Svensk ordbok
 3. ensam

  ensam [en`- el. e`n-] adj. ~t ~ma ORDLED: en-samm-are
  Svensk ordbok
 4. intresse

  intress`e subst. ~t ~n ORDLED: intr-ess-et
  Svensk ordbok
 5. blåsa

  1blå`sa verb blåste blåst, pres. blåser ORDLED: blås-er SUBST.: blåsande, blåsning (till 2 och 3), blåst (till 1)
  Svensk ordbok