1. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 2. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.
 3. Räven

  Räven, Vulpecula, föga framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen, belägen mitt i Sommartriangeln.
 4. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 5. rock’n’roll

  rock’n’roll, amerikansk musikstil som uppstod i början av 1950-talet då även vita ungdomar och musiker tog upp svart rhythm & blues.
 6. kumulativ

  kumulativ (av latin cumulo ’hopa’, ’uppstapla’, av cumulus ’uppstaplad hög’, ’hop’, ’upptornad massa’) sägs en företeelse, en process etc. vara som växer genom att det nya läggs till det gamla.
 7. grupp

  grupp, inom samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt.
 8. ackumulation

  ackumulation, i nationalekonomin vanligen kortform för kapitalackumulation, kapitaltillväxt eller nettoinvestering i realkapital.
 9. Bob Hope

  Hope, Leslie Townes ( Bob), 1903–2003, brittisk-amerikansk komiker.
 10. Kräftan

  Kräftan, Cancer, en under en stor del av året från Sverige synlig men föga framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen vilken ingår i djurkretsen.