1. element

  elemen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ele-ment-et
  Svensk ordbok
 2. höjd

  höjd subst. ~en ~er ORDLED: höjd-en
  Svensk ordbok
 3. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 4. ruta

  1ru`ta subst. ~n rutor ORDLED: rut-an
  Svensk ordbok
 5. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 6. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 7. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 8. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok