1. stående hopp

  stående hopp, hopp utan ansats.
 2. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 3. livsåskådning

  livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur.
 4. Edward Hopper

  Hopper, Edward, 1882–1967, amerikansk konstnär.
 5. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 6. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 7. växtförädling

  växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde.
 8. Max von Sydow

  von Sydow, Carl Adolf (Max), född 10 april 1929, död 8 mars 2020, skådespelare; jämför släktartikel von Sydow.

 9. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 10. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.