1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 3. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 4. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 5. tjocktarm

  tjocktarm är den del av tarmkanalen som sitter mellan tunntarmen och anus.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. nervsystem

  nervsystem, organsystem som samordnar sinnesintryck och beteende i relation till omgivningen.
 9. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 10. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.