1. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 2. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 3. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 4. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 5. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.
 6. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 8. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 9. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 10. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.