1. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 2. ostracism

  ostracism, politiskt instrument i Athen under 400-talet f.Kr.
 3. Terry Brooks

  Terry Brooks är en amerikansk fantasyförfattare.
 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. sirendjur

  sirendjur, sjökor, Sirenia, ordning däggdjur med familjerna dugonger och manater, tillsammans fyra nutida arter.
 6. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 7. kosackvalet

  kosackvalet, benämning på 1928 års andrakammarval i Sverige.
 8. Star Wars

  Star Wars är en rymdsaga skapad av den amerikanska filmregissören George Lucas.

 9. Christa Wolf

  Wolf, Christa, född 18 mars 1929, död 1 december 2011, tysk (tidigare östtysk) författare.
 10. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.