1. parera

  pare´ra verb ~de ~t ORDLED: par-er-ar SUBST.: parerande, parering
  Svensk ordbok
 2. växthuseffekt

  väx`thuseffekt subst. ~en ORDLED: växt-hus--ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. gungning

  gung`ning subst. ~en ~ar ORDLED: gung-ning-en
  Svensk ordbok
 4. inför

  in´för prep. ORDLED: in--för
  Svensk ordbok
 5. förverkliga

  förver´kliga verb ~de ~t ORDLED: för-verk-lig-ar SUBST.: förverkligande
  Svensk ordbok
 6. ultimatum

  ultima`tum subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. ultimata ORDLED: ult-im-at-um
  Svensk ordbok
 7. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok