1. Star Wars

  Star Wars är en rymdsaga skapad av den amerikanska filmregissören George Lucas.

 2. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.
 3. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.
 4. sibirisk tiger

  sibirisk tiger är en underart i familjen kattdjur och är världens största kattdjur.
 5. skräckfilm

  skräckfilm är filmer som försöker skrämma sin publik på olika sätt.
 6. Terry Brooks

  Terry Brooks är en amerikansk fantasyförfattare.
 7. miljögifter

  miljögifter är kemiska ämnen som är särskilt skadliga för miljön.