1. Nahum Tate

  Tate, Nahum, 1652–1715, engelsk diktare och dramatiker, hovpoet från 1692.
 2. Pietro Metastasio

  Metastasio (egentligen Trapassi), Pietro, 1698–1782, italiensk diktare och operalibrettist.
 3. Lorenzo Da Ponte

  Da Ponte, Lorenzo, egentligen Emmanuele Conegliano, 1749–1838, italiensk librettist och poet.
 4. Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Daqiqi

  Daqiqi, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad, Abū Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad Daqīqī, persisk diktare, död ca 980.
 5. Bilhana

  Bilhana ( Bilhaṇa), verksam under andra hälften av 1000-talet, indisk skald.
 6. Abu al-Atahiya

  Abu al-Atahiya ( Abū Isḥāq Ismā˙īl ibn al-Qāsim ibn Suwayd ibn Kaysān), ca 747–ca 825, arabisk religiös poet.
 7. Muhammad Taqi Bahar

  Bahar, Muhammad Taqi, (arabiska Muḥammad Taqī Bahār), 1885–1951, iransk författare och politiker.
 8. al-Buhturi

  al-Buhturi, arabiska Abū ˙Ubāda al-Walīd ibn ˙Ubayd Allāh al-Buhṭurī, 821–897, arabisk poet av syrisk börd.
 9. Bhavabhuti

  Bhavabhuti (Bhavabhūti), första hälften av 800-talet e.Kr., indisk dramatiker.
 10. Claudianus

  Claudianus ( Claudius Claudianus), född ca 370 e.Kr., död ca 404 e.Kr., den siste betydande icke kristna diktaren i det antika Rom.