1. hudandning

  hudandning, utbyte av andningsgaser genom hudceller.
 2. hud

  hud, det organ som utgör kroppens skyddande skikt mot omvärlden.
 3. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 4. hudavskrapning

  hudavskrapning, exkoriation , uppruggning eller avskavning av hudens ytliga lager.
 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. flodhäst

  flodhäst, Hippopotamus amphibius, art i familjen flodhästar.
 7. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 8. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 9. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 10. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.