1. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 2. betastrålning

  betastrålning, β-strålning, joniserande strålning bestående av betapartiklar, dvs. elektroner och/eller positroner.
 3. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.
 4. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 5. kapillär

  kapillär är den tunnaste typen av blodkärl i kroppen.
 6. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 7. puls

  puls är en blodstöt som går genom kroppens artärer när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod.
 8. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 9. omskärelse

  omskärelse innebär att man med en enkel operation tar bort förhuden, den lösa huden runt ollonet på mannens penis.
 10. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).